Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

wnioski do budżetu - grafika2.jpg cbb8df95e5809c74abe1897931e95d61
pomoc prawna napis11.jpg 57f2412b7ead442b6366543426809c14
gospodarka kopia.jpg 11501269d77969f6007b62343dc8d295
rolnictwo_baner.jpg 793e6ba0b812d035d7dbadb2e42ced86
banerroz.gif 1cefbe308e1a44f2b95bc89bf4c5f5f8
epuap.png 2f21de11ffe29583c5e57c748be72df2
bip.png 4402de9f59fe31d2052a41f11b1a54de
Poniedziałek,  23 września 2019
Bogusława, Liwiusza, Tekli
pl en de
top news mapa info kali kalh pano mstr galp mult advs inwe newsletter kontakto document
 
Witraże w nekielskiej świątyni
2018-10-15 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
„Piękno witraży jest ponadczasowe, tak jak światło, które daje im życie”.
Cudze chwalicie….   Witraże  w nekielskiej świątyni.
Część 1.           Opis witraży. 
Eklektyczny ( z dominacją stylu neobizantyńskiego)  kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli wybudowano w latach 1899-1901. Korpus budynku posadowiono na planie krzyża (posiada krótki transept). Do prezbiterium przylegają 2 kaplice. W 39 oknach zachowały się  witraże wykonane (w części)  w Królewskim Zakładzie Sztuki Witrażowej Mayera w Monachium [Mayer Sche kgl Hof Kunslanstedt München](!). Witraże wykonano ze szkła katedralnego, antycznego i opalowego w technice klasycznej. W prezbiterium naszego kościoła znajdują się 4 witraże postaciowe. Jeden z nich przedstawia naszego Patrona. Są to okna witrażowe prostokątne zwieńczone łukiem półokrągłym (witraże z pełną malaturą). Nad nawą główną, w centrum (tambur) uwieńczonym kopułą znajdują się 4 okna półokrągłe z przeszkleniem witrażowym, tło wypełnia wzór geometryczny z malowaną bordiurą (obramowaniem).  Okna w „bocznych nawach” północnej i południowej (transept) rozmieszczono na dwóch poziomach: na parterze znajduje się 5 okien prostokątnych zakończonych półkolem. Na górnym poziomie umieszczono wielkie okno w kształcie rozety zbudowane min. z 5 tond. W środku rozety północnej znajduje się malowane półpopiersie Pana Jezusa w koronie cierniowej, a naprzeciw w rozecie południowej półpopiersie Matki Bożej Bolesnej. Kompozycję dopełniają pola trójkątne z łukowatymi bokami. Okna „naw bocznych” są z przeszkleniem witrażowym, tło wypełnia wzór geometryczny z malowanymi bordiurami o motywach roślinnych.
W kaplicy pw. św. Anny znajdują się 2  okna. Okno w kształcie rozety, w środku niej znajduje się tondo z symbolem przebitego mieczem Serca Pana Jezusa. Wokół umieszczono 5 elementów okrągłych przedstawiających motyw z liliami.  Drugie okno prostokątne uwieńczone półkolem wypełnia tło i bordiura z malowanymi ornamentami.
W kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdują się 3 okna prostokątne uwieńczone półkolami. Dwa okna przedstawiają postacie: św. Franciszkę i św. Teodora otoczone wąską bordiurą. Witraże wykonano w technice klasycznej, malowane. Trzecie okno wypełnia tło i bordiura z malowanymi ornamentami.
Na chórze w dwóch oknach występuje przeszklenie witrażowe. Kompozycja składa się z bogatego tła i bordiury z okrągłymi powtarzającymi się wzorami oraz symbolem IHS na górze, na dole umieszczono twarz aniołka.
Na końcu głównej nawy (tył kościoła) umieszczono dwa małe okna z przeszkleniem witrażowym, ze wzorem geometrycznym. Tylko jedno okno posiada oryginalną bordiurę malowaną.
W zakrystii po obydwu stronach w oknach znajdują się przeszklenia witrażowe ze wzorem skomponowanym z rombów, z jednobarwną cienką bordiurą.
Część 2.             Stan zachowania. 
Stan zachowania witraży jest zróżnicowany: od stanu złego z dużą ilością pęknięć szkła, do witraży zachowanych w komplecie. Konstrukcja, w której  osadzono witraże przeważnie jest skorodowana, skrzydła uchylne nieczynne, stan techniczny zły. Ogólnie szkła są bardzo zabrudzone, występują pęknięcia i ubytki. Siatka ołowiana zdeformowana, popękana i wybrzuszona. Tonda w oknach rozetowych były wybrzuszone i niestabilne, wykazujące luzy. Pod naporem wiatru ulegały dalszemu wypaczeniu. Warstwa malarska na witrażach w stanie dość dobrym. 
W niektórych witrażach występują ubytki w malaturze. Stan zachowania malatury wymaga dodatkowej oceny w pracowni po demontażu np. czy szkła są malowane jednostronnie czy dwustronnie. W dolnych oknach „naw bocznych” i na chórze kiedyś witraże poddano konserwacji. Ubytkom w tłach z malaturą i w bordiurach malowanych nadano wygląd zbliżony do właściwego. Wyjątek stanowi witraż w oknie pod chorem, który wykonano kilka lat temu. Wadą podstawową tego przeszklenia witrażowego jest zła forma bordiury, która nie jest malowana i nie nawiązuje do wzorów oryginalnych bordiur witraży naszego kościoła. 
Część 3.            Prace wykonane. 
Zajmujemy się renowacją witraży z konieczności ratowania tych cennych zabytków. Troska o kościół to świadectwo naszej wiary jak również  pomnik naszej troski i ofiarności. W naszym kościele witrażami zajmuje się firma rodzinna: Pracownia Witraży Wytwarzanie i Konserwacja (ul. Gnieźnieńska 87 , 62-006 Janikowo k. Poznania) reprezentowana przez Panów Tomasza i Roberta Janek (ze wsparciem Pana Marka). Pracownia ta wykonywała prace związane z konserwacją witraży i wymianą okien w kościele i w kaplicy-kostnicy. W  2013 r. w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa (Najsłodszego Serca) w oknie z przeszkleniem witrażowym przeprowadzono w trybie pilnym naprawę uszkodzonej kwatery uzupełniając ubytki (restauracja). W najgorszym stanie znajdowały się witraże rozety północnej. Udało się dotychczas poddać renowacji witraże tworzące rozetę północną i rozetę południową  jak również dokonano odnowienia zespołu witraży w kaplicy pw. św. Anny. Prace konserwatorskie (przy dużych rozetach w kościele)  rozpoczęły się w październiku 2015 roku, zakończono (w kaplicy pw. Św. Anny) w lipcu 2018 roku. Prace zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym programem prac i wydanym pozwoleniem przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Wysoki poziom prac potwierdzono protokołami odbioru. Wszystkie prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przeprowadzono terminowo, w sposób profesjonalny, bez zastrzeżeń, zgodnie ze sztuką konserwatorską i budowlaną.
Obecnie chcemy dokonać renowacji witraży znajdujących się w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa (kaplica kolatorska). 
Część prac wykonano korzystając z dofinansowania tej inwestycji przez Urząd Miasta i Gminy w Nekli. [Uchwała Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXVIII/190/2017]. Na rozetę południową otrzymaliśmy kwotę 10 tysięcy złotych. Na zespół witraży w kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przyznano nam również kwotę 10 tysięcy zł. [Uchwała Rady Miejskiej Gminy Nekla  Nr XL/3092018 z dnia 10.10.2018 r.]
Korzystam z okazji, aby podziękować Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta i Gminy za to wsparcie finansowe jak również bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w duchowy lub materialny sposób wspierają to zbożne dzieło. Wszystkim „Bóg zapłać”. Warto przypomnieć znane słowa zapisane przez bajkopisarza i pedagoga: „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie co posiadacie” (Stanisław Jachowicz). Niech przybycie do naszej pięknej świątyni stanie się wprowadzeniem w atmosferę modlitwy i zachwytu dla potęgi i chwały Najwyższego Boga. Piękno naszego kościoła parafialnego niech wielbi naszego Pana i Stwórcę, a wszystkich nawiedzających to miejsce i tu się modlących niech umacnia w wierze, nadziei i miłości. Jestem wszystkim bardzo wdzięczny i zapewniam o modlitwie do Wszechmogącego Pana. To wielki zaszczyt służyć Panu Bogu i ludziom w tej wspólnocie i w tej tak pięknej świątyni 
Ks. Wojciech Schejn
Nekla, w liturgiczne wspomnienie  św. Teresy od Dzieciątka Jezus


demontaż


podczas montażu


kwatera kołowa


mała rozeta


Matka Boża Bolesna


Pan Jezus w cierniowej koronie


rozeta południowa


rozeta północna


witraż malowany


św. Andrzej Ap.


św. Józef


św. Franciszka


św. Teodor


ściana południowa


ściana północna

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię